Veelgestelde vragen.

 

Wat zijn de betaalmiddelen?

U kunt uw bestelling betalen met een bankoverschrijving, creditcard of Paypal.

Hoe worden de schoenen geleverd?

De schoenen worden zorgvuldig verpakt en verzonden via Bpost met een traceernummer.
Voor klanten buiten België wordt u door uw nationale postdienst bezorgd.

Ik heb niet het juiste artikel of de juiste maat gekregen.

Neem contact met ons op via e-mail om uit te vinden hoe u uw bestelling kunt retourneren. U kunt dan worden vergoed of uw eerste bestelling ontvangen.

Mijn bestelling is beschadigd of heeft een fabricagefout.

Als u merkt dat uw bestelling tijdens de levering is beschadigd, neem dan het pakket niet in ontvangst.

Als u een fabricagefout opmerkt, stuur ons dan foto's via e-mail om uit te vinden hoe u uw bestelling kunt retourneren. U kunt dan worden vergoed of een nieuw exemplaar ontvangen.

Ik hou niet van de schoenen of ze passen niet.

Elk model dat op verzoek van de klant op bestelling wordt gemaakt, is definitief en kan niet worden geretourneerd in overeenstemming met de algemene verkoopvoorwaarden.

Ik hou van een model, maar ik wil het graag aanpassen, elementen toevoegen, de kleur veranderen...

Ga naar de tab Op maat gemaakt om de aanpassingsmogelijkheden te ontdekken en hoe u contact met ons kunt opnemen om uw project te definiëren.

Hoe lang duurt het om mijn bestelling te ontvangen?

Bestellingen worden binnen 4 weken verzonden.

Voor bestellingen op maat wordt u bij benadering op het moment van de bestelling voorzien van een vertraging. Houd er rekening mee dat deze vertraging geen vaste leveringsbelofte is.

 

Hoe kan ik mijn bestelling volgen?

Zodra uw bestelling is verzonden, ontvangt u een e-mail met de volginformatie van uw bestelling. U kunt uw bestelling volgen op www.bpost.be.

Ik wil mijn jasje, mijn tablethoes, mijn lederen fauteuil...

Bij Double G Customs houden we van nieuwe uitdagingen, aarzel dan niet om uw maatwerk projecten voor te stellen op andere dragers. Ga voor meer informatie naar het tabblad Op maat gemaakt.

Hoe zorg ik voor mijn aangepaste schoenen?

Om uw aangepaste schoenen in goede conditie te houden, adviseren wij u om ze te houden waterbestendig regelmatig met een kwaliteitsproduct. Dit voorkomt mogelijke vervuiling.

Als u de schoenen moet schoonmaken, wees dan voorzichtig met het wrijven van de aangepaste onderdelen met schurende materialen. Wij adviseren het gebruik van een schoenreiniger en een zachte borstel. U kunt ook een microvezeldoekje en zeepwater gebruiken, waarbij u zorgvuldig over de aangepaste zones wrijft.

Wij raden u sterk af om de machine te reinigen.

Gaan de schoenen snel verslijten?

We gebruiken professionele producten die speciaal zijn ontworpen voor het aanpassen van schoenen. De schoenen worden vervolgens beschermd met een afwerkingslak.

Schoenen op maat zijn niet bang voor slecht weer, maar we willen u erop wijzen dat deze schoenen goed moeten worden verzorgd om in goede conditie te blijven.

 

I. Preambule

1. Wettelijke bepalingen

De algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden die hieronder worden beschreven, regelen de relaties tussen elke gebruiker van de site "www.doublegcustoms.com" en "Double G Customs".

Deze bepalen de rechten en plichten van de partijen in verband met de verkoop van Double G Douaneproducten aan de klant.

De klant aanvaardt de algemene verkoopsvoorwaarden en de rechten en plichten die daaraan verbonden zijn door een bestelling te plaatsen op de site doublegcustoms.com.

Double G Customs behoudt zich het recht voor om sommige van deze bepalingen te allen tijde te wijzigen.

2. Contactgegevens

De contactgegevens van het hoofdkantoor van Double G Customs zijn :

GLT digitaal

Koning Albertlaan 5B

5590 Ciney

België

Intracommunautaire BTW: BE 0765.743.833

II. Onderwerp

Double G Customs is een e-commerce site die schoenen en andere handgemaakte producten verkoopt (www.doublegcustoms.com).

III. Afsluiting van de verkoop

De verkoop wordt gesloten zodra de betaling is verricht.

1. bestelling

Hoe bestelt u producten op de website? www.doublegcustoms.com zijn de volgende:

De klant garandeert dat hij het volledige recht heeft om de bankkaart te gebruiken en dat deze bankkaart toegang geeft tot voldoende middelen om alle kosten te dekken die voortvloeien uit het gebruik van de diensten van de website. www.doublegcustoms.com.

Minderjarigen die een aankoop willen doen op de site www.doublegcustoms.com moet geautoriseerd zijn en begeleid worden door een ouder.

Bij de betaling wordt de bestelling in aanmerking genomen. Double G Customs behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of te annuleren wegens betalingsproblemen.

Double G Customs verbindt zich ertoe om te waarschuwen in geval van problemen in verband met de voorraad materialen die nuttig zijn voor de personalisering van de producten die door de site worden aangeboden. www.doublegcustoms.com. In dit geval zou de klant worden vergoed.

Door tijdens het bestelproces het vakje "Algemene verkoopsvoorwaarden aanvaarden" aan te vinken, verklaart de klant het geheel van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden effectief en zonder voorbehoud te hebben gelezen en aanvaard.

De gegevens die door Double G Customs worden geregistreerd zijn het bewijs van de transacties tussen Double G Customs en haar klanten.

IV. Prijzen en betalingswijzen

1. Prijzen

De prijzen van de op de site vermelde producten zijn uitgedrukt in EURO (alle belastingen inbegrepen), inclusief Belgische BTW, en zijn exclusief voorbereidings- en verzendingskosten. Elke wijziging met betrekking tot de BTW kan worden doorberekend in de verkoopprijs. De factuur die aan de klant wordt overhandigd, bevat dan ook de verkoopprijs van het product, de verzending en het transport. De transportkosten zijn afhankelijk van het land van bestemming.

Double G Customs behoudt zich het recht voor om haar prijzen te wijzigen. In overeenstemming met de wet is het echter verboden om dit te doen zodra de bestelling is geplaatst en gevalideerd door de klant. De producten worden dus gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment van de orderregistratie.

De te koop aangeboden producten blijven eigendom van Double G Customs tot de definitieve en integrale betaling van de prijs.

2. Betalingswijzen

De betaling moet worden uitgevoerd door middel van een bankoverschrijving of creditcard.

De geaccepteerde creditcards zijn: CB, Visa en Master Card.

Als de bank weigert, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

De klant kan ook gebruik maken van PayPal voor zijn transacties, de klant wordt dan doorgestuurd naar zijn PayPal-rekening om de betaling uit te voeren.

3. Cadeaubon

Cadeaubonnen kunnen als betaalmiddel worden gebruikt.

De geschenkkaarten zijn 6 maanden geldig vanaf de datum van aankoop en kunnen ter plaatse of in het atelier (enkel toegankelijk op afspraak) gebruikt worden om uw aankopen te betalen.

V. Beschikbaarheid van producten

In geval van onbeschikbaarheid van een product na een bestelling,

- Indien de debitering van de bankrekening van de klant nog niet heeft plaatsgevonden, wordt de klant per e-mail op de hoogte gesteld van de annulering van de verkoop.

- Als de rekening van de klant al is gedebiteerd, wordt de klant per e-mail op de hoogte gesteld van de annulering van de verkoop en wordt de betaling automatisch teruggestort.

VI. Levering

Double G Customs bezorgt pakketten over de hele wereld.

Het door de klant gekochte product wordt binnen ongeveer 4 weken na de datum van de bestelling in Europa geleverd.

Levertijden zijn gemiddelde tijden, zelf berekend op basis van de datum van ontvangst van de goederen die door de leverancier zijn gecommuniceerd. Deze levertijden variëren ook afhankelijk van de bestemming en omvatten geen feestdagen of weekenden.

De producten worden verzonden naar het leveringsadres dat de klant bij de bestelling heeft opgegeven.

De voorbereidings- en verzendingskosten zijn inclusief BTW (inclusief Belgische BTW).

Bij overschrijding van de termijn kan de klant zijn bestelling niet annuleren. Het is raadzaam om zo snel mogelijk contact op te nemen met doublegcustoms.com (e-mail) om op de hoogte te zijn van de voortgang van de levering.

De levering wordt geacht te zijn verricht zodra het product door de vervoerder aan de klant is overhandigd volgens het door hem gebruikte controlesysteem.

Zodra het product is overhandigd, moet de klant, op eigen initiatief, de inhoud en de integriteit van het product controleren en moet hij vervolgens overgaan tot alle reserveringen en claims indien deze gerechtvaardigd zijn, of zelfs de verpakking weigeren als deze waarschijnlijk is geopend. Let op: een ontvangen pakket is een geaccepteerd pakket zoals het is.

In geval van ontevredenheid om welke reden dan ook kan de klant contact opnemen met Double G Customs via het adres (e-mail).

VII. Herroepingsrecht en teruggave aan de klant

Aangezien de Double G Douaneproducten op verzoek van de klant worden vervaardigd, kan er geen herroepingsrecht gelden. Ook zal de klant er bijzonder goed op letten om de juiste maat of maat te bestellen.

In het geval dat de klant een fabricagefout van welke aard dan ook opmerkt bij ontvangst van de schoenen, heeft hij een termijn van 15 (vijftien) dagen vanaf de datum van ontvangst om ze terug te sturen naar Double G Customs. De klant moet contact opnemen met Double G Customs om te weten te komen hoe hij deze kan terugsturen via het adres (e-mail).

Het product moet worden geretourneerd in de originele doos, perfect beschermd, onbeschadigd, onbeschadigd en onbeschadigd, zonder enige wijziging.

In het geval van een terugbetaling:

De terugbetaling aan de bank van de klant gebeurt binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen door doublegcustoms.com.

Zodra het geretourneerde product is ontvangen door Double G Customs, die de ontvangst van de goederen zal bevestigen, kan de klant profiteren van een terugbetaling of een omruiling.

Een paar schoenen dat in een wedstrijd is gewonnen, kan niet worden geretourneerd of geruild.

VIII. Intellectueel Eigendom

De website www.doublegcustoms.comen de gehele inhoud ervan, zowel visueel als auditief, zoals afbeeldingen, foto's, teksten, commentaren, enz. zijn onderworpen aan het auteursrecht, het merkenrecht en de regels die daarop van toepassing zijn. Elke kopie, wijziging of hergebruik, geheel of gedeeltelijk, is strikt verboden, behalve met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Double G Customs.

       In het geval van ongeoorloofd gebruik van auteursrechtelijk beschermde inhoud die toebehoort aan de Double G-douane, behoudt de Double G-douane zich het recht voor om voor dit gebruik kosten in rekening te brengen volgens de tarieven die zijn vastgesteld door de SOFAM.

Alle gebruikers moeten de algemene verkoopsvoorwaarden van deze producten respecteren en Double G Customs kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat in dit verband van de producten kan worden gemaakt.

Het is ten strengste verboden om een hypertekstlink naar de doublegcustoms.com site te plaatsen met behulp van de techniek die bekend staat als framing of deep linking.

IX. Verantwoordelijkheid

Double G Customs is tijdens het bestel- en leveringsproces alleen gebonden aan een middelenverbintenis. Double G Customs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van internet en die niet het gevolg is van een directe actie van de Double G Customs.

Indien zich een onvoorziene, onweerstaanbare gebeurtenis voordoet die buiten de controle van de douane van Double G valt en die de correcte uitvoering van de contractuele verplichtingen in de weg staat, kan de douane van Double G niet aansprakelijk worden gesteld.

De foto's worden alleen ter illustratie gegeven. De gebruiker wordt verzocht de beschrijving van elk product te raadplegen om de precieze kenmerken ervan te kennen.

Double G Customs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, materieel, immaterieel of lichamelijk, die het gevolg zou zijn van een storing of misbruik van de verkochte producten. Hetzelfde geldt voor eventuele wijzigingen van producten die door leveranciers worden aangebracht.

In het geval dat de personalisatieondersteuning (schoenen of andere) door de klant wordt geleverd, kan Double G Customs niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook. De aansprakelijkheid van Double G Customs is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de bestelling.

Double G Customs is niet aansprakelijk jegens een lid of derde partij voor enige indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving of omzetderving die op enigerlei wijze ontstaat, zelfs indien deze schade of dit verlies door de Double G Customs te voorzien was, of indien de mogelijkheid van dergelijke schade of dit verlies ter kennis van Double G Customs was gebracht.

Double G Customs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van de gesloten overeenkomst in geval van voorraadtekort of onbeschikbaarheid van het product, overmacht, verstoring of gehele of gedeeltelijke staking van met name de postdiensten en transport- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand.

X. Geschillen en toepasselijk recht

Het gebruik van de site www.doublegcustoms.com en de overeenkomsten voor de aankoop van producten die op deze site worden gesloten, zijn onderworpen aan het Belgische recht.

De gebruiker van de site is echter verzekerd van de eerbiediging van de bescherming die hij geniet op grond van de bepalingen van het recht van zijn jurisdictie waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken.

In geval van een conflict kan de gebruiker van de site, indien hij dat wenst, een klacht of een verzoek om informatie met betrekking tot de uitvoering van de reeds gesloten overeenkomst rechtstreeks bij Double G Customs indienen.

In geval van ontevredenheid over de hierboven voorgestelde dienst zal een minnelijke schikking worden getroffen voordat er gerechtelijke stappen worden ondernomen.

Bij gebrek aan overeenstemming zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

XI. Wijziging van de algemene verkoopsvoorwaarden

Double G Customs behoudt zich het recht voor om de algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Elke nieuwe versie zal toegankelijk zijn op de website van www.doublegcustoms.com en zal de klant pas binden vanaf de publicatie op de site.

In het geval dat sommige bepalingen van de algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden door een gerechtelijke beslissing onwettig of niet afdwingbaar worden verklaard, blijven de overige bepalingen van kracht.

XII. Promotie

Double G Customs behoudt zich het recht voor om elke bestelling die niet voldoet aan de voorwaarden van de huidige promotie te annuleren.

Elke promotie wordt van kracht op het moment dat deze wordt aangekondigd.

 

XIII. De persoonlijke informatie die we verzamelen

Om uw bestelling te verwerken, moet u ons bepaalde informatie geven, waaronder uw naam, e-mail, postadres, telefoonnummer, betalingsgegevens en een beschrijving van het product dat u bestelt. U kunt ook besluiten om ons bepaalde aanvullende persoonlijke informatie te verstrekken (bijvoorbeeld bij het bestellen van op maat gemaakte producten), door rechtstreeks contact met ons op te nemen.

A. Op welke basis verzamelen, gebruiken en delen wij uw persoonlijke informatie?

 • om u te voorzien van onze diensten, bijvoorbeeld wanneer we uw gegevens gebruiken om uw bestelling te verwerken, een geschil op te lossen of klantenservice te verlenen;
 • wanneer u ons uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, die u te allen tijde kunt herroepen, bijvoorbeeld door u te abonneren op onze nieuwsbrief;
 • indien nodig, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, een wettelijke uitspraak of in verband met een wettelijk verzoek, zoals het bewaren van informatie over uw aankopen in het kader van de belastingwetgeving; en
 • indien nodig, om onze legitieme belangen te dienen, wanneer dergelijke legitieme belangen niet ongeldig worden gemaakt door uw rechten of belangen, zoals het leveren en verbeteren van onze diensten. Wij gebruiken uw gegevens om de door u gevraagde diensten te leveren en in ons rechtmatig belang om deze diensten te verbeteren.

B. Het delen van persoonlijke informatie

Informatie over onze klanten is belangrijk voor ons bedrijf. Wij delen uw persoonlijke gegevens slechts om een zeer beperkt aantal redenen en onder een beperkt aantal omstandigheden zoals :

 • Dienstverleners. We maken gebruik van bepaalde derden die we vertrouwen om bepaalde handelingen te verrichten of bepaalde diensten te leveren voor ons bedrijf - bijvoorbeeld transportbedrijven. Het kan zijn dat we uw persoonlijke gegevens met deze derden moeten delen, maar alleen voor zover dat nodig is om deze diensten te kunnen uitvoeren.
 • Activiteitentransfers. Als we ons bedrijf verkopen of fuseren met een ander bedrijf, kan het zijn dat we uw informatie moeten bekendmaken als onderdeel van die transactie, maar alleen voor zover dat wettelijk is toegestaan.
 • Naleving van de wetgeving. Het kan zijn dat we uw informatie moeten verzamelen, gebruiken, bewaren en delen, waarvan we te goeder trouw geloven dat dit noodzakelijk en redelijk is: (a) te reageren op een juridisch proces of een verzoek van de overheid; (b) onze overeenkomsten, voorwaarden of voorschriften af te dwingen; (c) fraude of andere illegale activiteiten, of technische of veiligheidskwesties te voorkomen, te onderzoeken of te beheren; of (d) de rechten, eigendommen en veiligheid van onze klanten of anderen te beschermen.

C. Duur van de bewaring van persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens slechts zolang als nodig is om u onze diensten te leveren en voor de doeleinden die in ons Privacybeleid worden beschreven. Het kan ook zijn dat we deze informatie moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke en statutaire vereisten, om geschillen op te lossen en om onze verplichtingen af te dwingen. Wij bewaren uw gegevens over het algemeen voor een periode van : 4 jaar.

D. Overdracht van persoonlijke informatie buiten Europa

Wij kunnen uw gegevens mogelijk opslaan en verwerken via externe hostingproviders in de Verenigde Staten of andere landen. Als gevolg daarvan kunnen wij uw persoonlijke gegevens overdragen aan een rechtsgebied waar de wetgeving inzake gegevensbescherming en het overheidstoezicht anders zijn dan in uw land. Als wij uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Unie moeten overdragen, vertrouwen wij op het Privacy Schild als wettelijke basis daarvoor.

E. Uw rechten

 • Toegang. U kunt het recht hebben op toegang tot en het ontvangen van een kopie van de persoonlijke informatie die wij over u hebben door contact met ons op te nemen.
 • Wijzigen, beperken, verwijderen. U kunt ook het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te wijzigen, ons gebruik ervan te beperken of ze te verwijderen. Behalve in uitzonderlijke omstandigheden zullen wij uw persoonlijke gegevens op verzoek verwijderen.
 • Tegengesteld. U kunt bezwaar maken 1) tegen de verwerking van sommige van uw gegevens in ons rechtmatige belang en 2) tegen het ontvangen van marketingberichten van ons nadat u expliciet toestemming hebt gegeven om deze te ontvangen. In deze gevallen zullen wij uw persoonlijke gegevens verwijderen, tenzij wij legitieme redenen hebben om deze te blijven gebruiken, of wanneer dit om juridische redenen noodzakelijk is.
 • Klagen. Als u een inwoner bent van de Europese Unie en u wilt uw bezorgdheid uiten over ons gebruik van uw gegevens (en zonder afbreuk te doen aan eventuele andere rechten die u heeft), kunt u dit doen bij uw lokale autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

In het kader van de Europese wet op de gegevensbescherming is Guillaume Gillet de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u vragen of zorgen heeft, kunt u contact met ons opnemen via EMAIL. U kunt ons ook een post sturen naar het adres:

Guillaume Gillet, Koning Albertlaan 5B, 5590 Ciney, België.